KONTAKT

              Kontakt:

          

Partner S.J.

ul. Sosnowa 4 Wiechlice

67-300 Szprotawa

tel. (068) 376-09-89

e-mail: info@partner-sc.pl
Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego

dofinansowanie_logotypy