ISO 9001:2009Data publikacji: 01.08.2017 ----------------------------------------------------------------------------------


Data publikacji: 15.03.2017 ----------------------------------------------------------------------------------

Data publikacji: 06.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------Zapytanie ofertowe nr 6 RPO L2017 - centrala termowentylacyjna
Zapytanie ofertowe nr 7 RPO L2017
Zapytanie ofertowe nr 8 RPO L2017
Zapytanie ofertowe nr 9 RPO L2017
Zapytanie ofertowe nr 10 RPO L2017
Zapytanie ofertowe nr 11 RPO L2017


Data publikacji: 23.11.2016 ----------------------------------------------------------------------------------
Data publikacji: 20.10.2016 ----------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe nr 5 RPO L2016


Data publikacji: 26.08.2016 ----------------------------------------------------------------------------------
Data publikacji: 11.07.2016 ----------------------------------------------------------------------------------
Zapytanie ofertowe nr 3 RPO L2016
Zapytanie ofertowe nr 4 RPO L2016

Data publikacji: 01.06.2016 ----------------------------------------------------------------------------------
Data publikacji: 19.04.2016 ----------------------------------------------------------------------------------


WNIOSEK II

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG-2014Beneficjent: PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA
Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER SP. J. przez wdrożenie informatycznego systemu automatyzującego współpracę z kontrahentami
Opis projektu:
Wnioskodawca wdrożył nowy system automatyzujący współpracę swojej firmy z odbiorcami z kraju
i dostawca zagranicznym celem wyeliminowania obiegu papierowych wersjizapu dokumentów w 100%. Przyczyna decyzji o podjęciu inwestycji była trudna sytuacja w dotychczasowej komunikacji informatycznej z tymi partnerami Wnioskodawcy z przyczyny posiadania starego oprogramowania
i sprzętu komputerowego do prowadzenia działalności produkcyjnej w warunkach dynamicznego rozwoju firmy Wnioskodawcy. Zarówno hardware jak i software posiadany przez Wnioskodawcę nie umożliwiał Wnioskodawcy odpowiedniego standardu współpracy z partnerami biznesowymi, adekwatnego do specyfiki prowadzonej działalności. Wnioskodawca jest producentem artykułów dekoracji wnętrz (tapety, fototapety, obrazy, ozdoby, itp.) i współpracuje z dystrybutorami (nie ma własnej sieci sprzedaży) oraz dostawcami (zagranicznymi).
System B2B ma usprawnić 4 główne procesy biznesowe realizowane przez Wnioskodawcę
z partnerami, tj.:
1.dostep w czasie rzeczywistym do aktualnych stanów magazynowych Wnioskodawcy przez klientów,
2.mozliwości składania zamówień i ofert,
3.mozliwości zdalnego fakturowania i sprzedaży,
4.mozliwości planowania produkcji wyeliminowania we wszystkich w/w 4 procesach
obiegu dokumentacji papierowej.
Dodatkowo Wnioskodawca w ramach systemu B2B planuje wdrożyć innowacyjna aplikacje mobilną
wspomagająca sprzedaż w formule SAAS.
Okres realizacji: 01.07.2014-31.12.2014
Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-08-013/14-00
Całkowita wartość projektu: 660 800,00PLN, przyznana kwota dofinansowania: 462 560,00PLN
Procent dofinansowania: 70%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przydatne strony: www.parp.gov.pl, www.fundacja.opole.pl


WNIOSEK III
Projekt wspołfinansowany przez Unię Europejską ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego

dofinansowanie_logotypy